VERZENDEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Levering
De bestelling wordt uitgeleverd zodra het factuurbedrag op onze rekening is bijgeschreven.
Levertijd en Verzendkosten
Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren.
We verzenden de artikelen via Post.NL en hanteren hun tarieven en voorwaarden voor binnenland en buitenland. De verzendkosten worden berekend naar het totale gewicht van de verzending.
Risico gedurende transport
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies, breuk, diefstal of andere schade ontstaan gedurende het transport. U kunt er echter vanuit gaan dat de zendingen door ons zeer degelijk worden verpakt.
Aansprakelijkheid
Wij verzoeken u de zending te controleren. Mocht deze niet overeenkomen met uw bestelling, dan dient u Annelies de Kort- Miniaturen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 3 werkdagen na aflevering hiervan via een e-mailbericht op de hoogte te stellen. Wij zullen dan met u tot een passende oplossing zien te komen. Klachten die later dan 3 dagen na aflevering bij ons binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.
Annelies de Kort- Miniaturen is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Annelies de Kort- Miniaturen.

Privacybeleid
Uw privacy is voor Annelies de Kort- Miniaturen erg belangrijk. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

Vragen of nadere uitleg?
Is iets niet helemaal duidelijk of heeft u vragen over een product, neem dan contact met ons op per mail: pan.dekort@planet.nl
We helpen u graag verder.


SHIPPING AND LIABILITY
Delivery
The order will be delivered as soon as the invoice amount has been credited to our account. Delivery time and shipping costs We do our best to deliver the order to you as soon as possible. We try to ship orders the same day. However, we are not always able to fulfill this, sometimes products are not in stock and the delivery of your order may take a little longer. We ship the items via Post.NL and apply their rates and conditions for domestic and abroad. Shipping costs are calculated according to the total weight of the shipment.
Risk during transport
We cannot be held liable for loss, breakage, theft or other damage occurring during transport. However, you can assume that the shipments will be packed very well by us.
Liability
We request that you check the shipment. If this does not correspond with your order, you must inform Annelies de Kort- Miniiaturen as soon as possible, no later than 3 working days after delivery by e-mail. We will then work with you to find a suitable solution. Complaints received by us later than 3 days after delivery will no longer be processed. Annelies de Kort-Miniiaturen is never obliged to pay any compensation to the customer or others, unless there is intent or gross negligence on the part of Annelies de Kort-Miniiaturen.
Privacy Policy
Your privacy is very important to Annelies de Kort- Miniiaturen. We therefore adhere to the privacy law. This means that your data is safe with us and that we always use it properly.
Questions or further explanation?
If something is not entirely clear or if you have questions about a product, please contact us by mail: pan.dekort@planet.nl We are happy to help you.